Diagnostika vozidiel

V elektronickej regulácii dieselových motorov (Electronic Diesel Control EDC) ide o elektronický manažment motora pre dieselové motory. V roku 1986 predstavil Bosch celosvetovo prvý systém tohto druhu. Všetky funkcie pre riadenie a regulácia sú pritom zlúčené do jedinej elektronickej riadiacej jednotky motora. Naňho je napojený systém vstrekovania a množstvo senzorov.

Elektronická regulácia dieselových motorov zaisťuje v každom prevádzkovom bode ideálne ovládanie vstrekovania. Vyhodnocujú v reálnom čase dáta senzorov o teplote chladiacej kvapaliny, paliva a nasávaného vzduchu, ako i momentálnych otáčkach motora, polohe pedála akcelerácie a o hmotnosti nasávaného vzduchu. Z týchto hodnôt vypočítava EDC najlepší možný proces vstrekovania.

EDC je okrem toho predpokladom pre množstvo ďalších systémov, ktoré slúžia ku zvýšeniu komfortu dieselových motorov a umožňujú znižovať emisie a spotrebu. K tomu patrí okrem iného elektronický pedál akcelerácie, automatická regulácia rýchlosti jazdy (Tempomat) a regulácia voľnobežných otáčok na konštantnú hodnotu.

Okrem toho umožňuje EDC On-Board-diagnostiku, prenos dát s inými palubnými počítačmi ako s manažmentom automatickej prevodovky. To zaisťuje, že motor bude pracovať v oblasti s optimalizovanou spotrebou, a okrem toho to umožňuje radenie bez mykania a s vysokou dynamikou.